Status zamówienia x
Wyloguj się

616417364616417364

Oznaczenia na oponie

 1. Producent opony (marka)
 2. Oznaczenie rzeźby bieżnika / typ opony
 3. Szerokość opony w przekroju poprzecznym w mm
 4. Stosunek wysokości opony do jej szerokości w %
 5. Opona radialna
 6. Średnica felgi w calach
 7. Indeks nośności opony
 8. Indeks prędkości
 9. Tubeless (opona bezdętkowa)
 10. Data produkcji (XX = tydzien, X = rok, < = 9. dekada) (Więcej szczegółów tutaj
 11. Wskaźnik zużycia (Tread Wear Indicator) (1,6 mm)
 12. Dodatkowe oznaczenia dla opon ze zwiększonym ciężarem
 13. Wskazówka dla oznaczenia przydatności opon w okresie zimowym w przypadku opon zimowych i całorocznych

Żródło: Reifenfibel, 1.Wydanie 1999, Szwajcaria
Copyright by Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli

Rozmiar opony (Żródło: ADAC)

Techniczne wykonanie ogumienia ustanawia paragraf 36 StVZO. Opony do samochodów osobowych są znormalizowane odpowiednimi europejskimi przepisami ECE-R 30. Dotyczy to w szczególności napisu na ścianie bocznej opony. Informuje on o najważniejszych parametrach opony. Pośród tych informacji zestawiono najważniejsze wskazówki dla kierowcy - norma wymaga ponadto dalszych określeń, takich jak nazwa producenta (1) i typ opony (2).

Szerokość opony (3)

Podaje się ją w milimetrach (np. 175 mm). Przy tradycyjnych oponach do samochodów osobowych szerokość w przekroju poprzecznym osiąga od nominalnych 125 milimetrów (np. 125/80 R12) do ok. 335 milimetrów (np. 335/30 R19). Szerokości wzrastają przy tym co 10 milimetrów. Specjalne opony o nowym systemie (np. opony Dunlop TD lub też Michelin TRX i TDX) mają inną szerokość w milimetrach. Szerokości te osiągają wymiar od 160 mm do 24 mm. Rzeczywista szerokość, uwarunkowana tolerancją produkcyjną, odbiega często nieznacznie od nominalnych parametrów i zmienia się o kilka milimetrów w zależności od producenta. Poza tym jest też zależna od szerokości felgi, na której montowana będzie opona. Norma zezwala na montowanie większości opon na felgach o różnej szerokości. Różnice te powodują, iż w określonych pojazdach wolno montować tylko opony określonych producentów (oznaczenie marki) lub jedynie w kombinacjach z określonymi felgami. W takich przypadkach wyłącznie takie opony zapewniają bezpieczeństwo jazdy (również podczas skrętu lub przy resorowaniu). Również używanie łańcuchów śnieżnych może być zależne od określonych fabrykatów i szerokości felg. Należy tutaj przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi pojazdu.

Stosunek wysokości do szerokości (seria  ....../50, /60, /70, /80 (4)

Chodzi tutaj o stosunek wysokości do szerokości przekroju poprzecznego opony w procentach. /50 oznacza, że wysokość opony jest w połowie tak duża jak szerokość opony. Coraz niższe liczby oznaczają, że bok opony będzie coraz niższy - typowy przypadek przy sportowych samochodach osobowych (225/45...). Wyjątek: Przy oponach z serii 80- i 82- oznaczenie ".../80" nie było w powszechnym użytku -  dlatego w starszych instrukcjach obsługi znajdziemy jeszcze oznaczenie "155 R 13". Przy zakupie opony odpowiada to oznaczeniu "155/80 R 13".

Budowa opony (5)

Litera "R" oznacza oponę radialną, czyli taką, w której włókna osnowy, ułożone w warstwy tworzące korpus opony, biegną promieniowo w poprzek opony. Do lat 60-tych w standardzie była opona diagonalna. Produkuje sią ją tylko w wyjątkowych przypadkach (np. dla samochodów starszej daty) i nosi ona określenie "D" lub "-" zamiast "R". Wskazówka: Na wszystkie koła samochodu powinno sią zakładać opony charakteryzujące się tą samą budową. Ogumienie mieszane - a więc diagonalne i radialne - jest, w myśl StVZO § 36, niedopuszczalne.

Średnica felgi (6)

Średnicę felgi podaje się diagonalnie od brzegu do brzegu felgi, wielkość podawana jest zazwyczaj w calach. Zwykle wielkości osiągają od 10 " do 20 ". W przypadkach opon Dunlop TD jak również Michelin TRX, TDX lub systemu PAX - Michelin średnice felgi podaje się w milimetrach. Obiegowa średnica rozciąga się od 315 do 440 milimetrów.

Indeks nośności (Load Index LI) (7)

Jest to oznaczenie możliwego obciążenia opony. Każdej wartości LI, przedstawionej w znormalizowanej tabeli, przyporządkowane jest określone obciążenie opony przy podanym ciśnieniu powietrza. Przykład: "85" = 515 kg. Zamontowane opony muszą posiadać conajmniej taki indeks LI, jaki podany jest w instrukcji obsługi pojazdu. Wyższe wartości LI są dopuszczalne. Dodatkowe oznaczenie "reinforced": (12) odnosi się do opon ze szczególnie dużym obciążeniem (małe autobusy, transportery, vany, samochody terenowe). Decydujące znaczenie ma w tym przypadku również (odpowiednio wysokie) oznaczenie obciążenia.

Li	kg
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120

Indeks prędkości  (inaczej GSY lub "Speedindex") (8)

Jest to litera znamionująca największą dopuszczalną prędkość opony. Literom przyporządkowane są następujące katergorie prędkości (przedstawiono tutaj najpopularniejsze GSY dla samochodów osobowych).

GSY	km/h
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR >240

Kierunek jazdy

Na oponach o szczególnej rzeźbie bieżnika, przeważnie na ścianie bocznej opony, znajdują się określenia takie jak "obrót", "kierunek obrotu", "wytyczna". W kombinacjach ze strzałką wskazują one obrót. Przy zakładaniu opon należy ściśle przestrzegać podanego kierunku obrotu.

Tubeless ("Bezdętkowa") (9)

Opony do samochodów osobowych są zwykle oponami bezdętkowymi. Zakładanie dętki jest nie tylko zbędne, ale, z małymi wyjątkami, również niedopuszczalne. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do producenta opon. W wypadku uszkodzenia opony, na skutek którego dojdzie do utraty powietrza, powinno się ją traktować tylko jako środek zastępczy.

Data produkcji (10)

Dotychczasowy system kodujący: ostatnie trzy cyfry tzw. numeru  "DOT" wskazywały datę produkcji (dwie pierwsze pozycje oznaczały tydzień kalendarzowy roku produkcji, ostatnie liczby to końcowe cyfry roku). Przykład: 409= 40 tydzień 1999 roku. To, że mamy do czynienia z latami 90-tymi wyznacza mały trójkąt (na prawo obok liczby składającej się z trzech cyfr). Nowe oznaczenia od 1.1.2000: teraz numer DOT jest liczbą 4-cyfrową. Np. 0100= 1 tydzień 2000 roku.

Wskaźnik zużycia (Treadwear Indicator , "TWI") (11)

Na stronie pojawia się wielokrotnie skrót "TWI" (inne oznaczenie jest również możliwe). Jeżeli prześledzimy kierunek strzałki, to zauważymy że w tym zakresie rzeźba bieżnika nie jest zupełnie wgłębiona. Powód: w wypadku zużytego bieżnika aż do ustawowo dopuszczalnego 1,6 mm można wyraźnie rozpoznać te miejsca na powierzchni, granica zużycia jest wówczas osiągnięta. Nie powinno się dopuszczać do takiej sytuacji, gdyż, jak sprawdzono, już poniżej ok. 3mm zmniejsza się przyczepność opony, w szczególności przy wilgotnej nawierzchni!

M+S (opony zimowe/opony całoroczne) (13)

Opony zimowe posiadają następujące oznaczenie: "M+S" lub inne temu podobne. Nie tylko chodzi tutaj o określony typ opony ze specjalnymi właściwościami odnośnie eksploatacji zimą. Ma to również związek ze szczególnymi regulacjami dotyczącymi wymaganej klasy prędkości.

Szczególne uwarunkowania w niektórych państwach:

Jeżeli (zgodnie z oznaczeniem) zaleca się użycie "zimowego wyposażenia" to znaczy, że opona musi być wyposażona w symbol "M+S". Szczególnie w Austrii  wymaga się głębokości conajmniej 4 mm - w przypadku  mniejszej głębokości bieżnika,  uchodzą takie opony za letnie. W Niemczech nie ma co prawda takiego przepisu, ale poniżej 4 mm przydatność zimowa opony jest rzeczywiście bardzo ograniczona.

Oznaczenia kontrolne "E":

Oznaczenie "ECE" pojawia się jako E lub e i potwierdza zgodność z europejską normą (ECE- R 30). Zdjęcie 6: zaznaczona liczba "12" wskazuje na Austrię jako na kraj przeprowadzający kontrolę. Ważne: Począwszy od daty produkcji 1.10.98 (40. tydzień 98, odpowiada numer DOT 408) takie oznaczenie na ścianie bocznej opony jest w Europie obowiązkowe. Wobec tego nie wolno zakładać opon produkowanych po 1.10.98,  które nie posiadają oznaczenia kontrolnego. W ramach głównego przeglądu zostałoby to uznane jako "poważny brak".

Opony bieżnikowane

Oznacza się je "R", "retread" lub "retreaded". Data bieżnikowania podawana jest w ten sam sposób co data produkcji nowych opon.

Jakie jest dopuszczalne odchylenie od danych zawartych w instrukcji obsługi. Odbiegając od zasady, że określenia w instrukcji obsługi i na oponie muszą się ze sobą zgadzać. Obowiązują następujące wyjątki:

 • Oznaczenie ciężaru LI: indeks  nośności zamontowanej opony może być wyższy niż ten podany w instrukcji obsługi. Przykład: .Instrukcja obsługi 165/65 R 13 76 T, opis na oponie: 165/65 R13 77 T.
 • Symbol prędkości: może być wyższy niż ten zaznaczony w instrukcji obsługi. Przykład: instrukcja obsługi: 185/65 R14 86 H, dopuszcza się opony z  oznaczeniem: 185/65 R 14 86 V.

 • Opony zimowe/całoroczne: symbol prędkości może być niższy niż ten podany w instrukcji obsługi. W tym wypadku należy umieścić w polu widzenia kierowcy naklejką informującą od dopuszczalnej maksymalnej prędkości dla opon "M+S". Przykład: instrukcja obsługi: 195/65 R 14 89 H (opona letnia), dopuszcza się również opony z oznaczeniem: 195/65 R 14 89 Q M+S. W tym wypadku dopuszczalna maksymalna prędkość pojazdu ograniczona jest odpowiednio przez prędkość opony i koniecznie powinna być przestrzegana.

 • Opony-P (klasyfikacja amerykańska, oznaczenie np. P 225/60 R 15...). Można ich używać, jeśli odpowiadają normie ECE R-30, tzn  wskaźnik eksploatacji musi odpowiadać oznaczeniu zamieszczonemu w karcie informacyjnej. Jeśli są odchylenia od normy ECE-R30 (np. brak oznaczenia ciężaru, brak symbolu prędkości) to producent musi potwierdzić pisemnie zgodność takiej opony z normą ECE. Takie potwierdzenie kierowca zobowiązany jest posiadać podczas jazdy samochodem. Jeśli w  dokumentach ( dotyczy to zwłaszcza modeli amerykańskich) zaznaczone są opony P, to należy używać również sprawdzonych normą ECE-R30 opon, jeśli, z wyjątkiem brakującej litery "P", oznaczenia te zgadzają się z naniesionymi w instrukcji obsługi.

 • Opony z oznaczeniem ZR i VR. Jeśli w starszych instrukcjach obsługi oznaczenia te jeszcze widnieją, to należy używać również „wysokoprędkościowych” opon "W" (do 270 km/h) z odpowiednio wysokim indeksem nośności, jeśli pojazd nie przekracza maksymalnej prędkości 260 km/h (wg. dowodu rejestracyjnego). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości radzimy zwrócić się do producenta pojazdu lub producenta opony.

Jeśli chcą Państwo zamontować opony w rozmiarze,  który nie jest podany w instrukcji obsługi pojazdu, to prosimy zwrócić się o pomoc do nas. Uzyskają Państwo informacje, czy zezwala się na użycie innych rozmiarów opon i czy inne kombinacje dotyczące montażu koła bądź opony są dopuszczalne.