Skontaktuj się z nami
61 641 73 64
(opłata za połączenie wg. taryfy operatora)

Opony zimowe: Gdzie należy ich używać?

W wielu europejskich krajach również występuje obowiązek używania opon zimowych, jednak w zależności od danego kraju przepisy te różnią się od siebie. Podczas gdy w Niemczech okres używania opon nie jest narzucony odgórnie (z reguły pomiędzy październikiem, a Wielkanocą), w Finlandii jazda na oponach zimowych obowiązuje od 1 grudnia do 28 lutego. Natomiast w Wielkiej Brytanii, Grecji, Danii oraz innych krajach takiego obowiązku nie ma. Przed podróżą za granicę zapoznaj się o przepisami obowiązującymi w danym kraju, zwróć szczególną uwagę na zasady stosowania ogumienia..

Obowiązek używania opon zimowych w Niemczech

Od 2010 roku obowiązuje w Niemczech ustawowyobowiązek używania opon zimowych Opiera się on na § 2 ust. 3a pkt. 1 i 2 Ustawy o Ruchu Drogowym, który mówi, że w trakcie zimowych warunków pogodowych, panujących na drodze, dozwolone jest poruszanie się tylko na oponach zimowych.

Reifen bei Schnee und Eis

Odpowiedni paragraf zarządzenia brzmi: "W trakcie gołoledzi, na błocie pośniegowym lub śliskiej nawierzchni pojazd może poruszać się tylko na oponach, które spełniają kryteria opisane w załączniku II numer 2.2 dyrektywy Rady 92/23/EWG, odnoszącej się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (Dz. U. Poz. 129 z 14.5.1992, s. 95) (opony M + S), która ostatecznie została zmieniona przez dyrektywę 2005/11/EG (Dz. U. Poz. 46 z 17.2.2005, s. 42)"

Wspomniana dyrektywa 92/23/EWG wymienia opony, "... w których profil bieżnika oraz struktura są tak skonstruowane, że zapewniają lepsze właściwości jezdne przede wszystkim na błocie oraz na świeżym i topniejącym śniegu niż standardowe opony. Profil bieżnika opony M+S charakteryzuje się większymi żłobieniami bieżnika i/lub klockami, które są oddzielone od siebie przez większe odstępy, niż ma to miejsce w przypadku standardowych opon."

Gołoledź i śnieg wymagają użycia opon zimowych

Podsumowując, na nawierzchni pokrytej lodem i śniegiem dozwolone jest używanie tylko opon z oznaczeniem M+S. Oprócz opon zimowych można również jeździć na oponach całorocznych, o ile posiadają oznaczenie M+S (można je znaleźć na ścianie bocznej opony). W tym miejscu można skrytykować tekst dyrektywy, ponieważ symbol nie podlega żadnym regulacjom prawnym - jego używanie przez producentów jest dozwolone, bez uprzedniego poddania ogumienia odpowiednim testom. Użycie tego oznaczenia na oponie, nie potwierdza jej przydatności do użycia w warunkach zimowych. Inaczej jest w przypadku symbolu śnieżynki - tutaj opona musi pomyślnie przejść testy w warunkach zimowych.

Grzywny oraz punkty w Centralnym Rejestrze Sprawców Wykroczeń Drogowych

Bußgelder und Punkte im Verkehrszentralregister in Sachen Winterreifen:

  • Jazda bez opon z oznaczeniem M+S: 170 PLN, 1 punkt karny, brak zakazu prowadzenia pojazdów
  • Jazda na oponach bez oznaczenia M+S oraz utrudnianie jazdy innym uczestnikom ruchu drogowego: 340 PLN, 1 punkt karny, bez zakazu prowadzenia pojazdów
  • Jazda na oponach bez oznaczenia M+S oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego: 420 PLN, 1 punkt karny, bez zakazu prowadzenia pojazdów
  • Spowodowanie wypadku drogowego, wynikającego z jazdy bez opon z oznaczeniem M+S: 500 PLN, 1 punkt karny, brak zakazu prowadzenia pojazdów

Uwaga, dodatkowo jeśli spowodujemy wypadek, możemy mieć problemy ze strony firmy ubezpieczeniowej, jeśli nie jechaliśmy na oponach zimowych! Sprawcy wypadku można zarzucić nieostrożność, co może mieć odpowiednie konsekwencje odnośnie ubezpieczenia Autocasco.
(Źródła: Kodeks Ruchu Drogowego, Taryfikator mandatów kodeksu ruchu drogowego oraz Ministerstwo Transportu, budownictwa i rozwoju miast Niemiec).

Obowiązek używania opon zimowych w Europie

Tutaj znajdziesz prawne zarządzenia, obowiązujące we wszystkich krajach europejskich.

Brak ustawowego obowiązku używania opon zimowychDozwolone na kołach napędowych na drogach pokrytych śniegiem lub lodem; Maksymalna prędkość wynosi 50 km/h.Niedozwolone.

PaństwoObowiązek używania opon zimowychŁańcuchy śniegoweOpony z kolcami
Albania Brak danych Brak danych Brak danych
Belgia Nie ma ustawowego obowiązku używania opon zimowych Dozwolone na nawierzchniach, pokrytych śniegiem lub lodem. Dozwolone w okresie od 1 listopada do 31 marca w autobusach oraz pojazdach silnikowych o masie do 3,5 t (z przyczepą); Montaż jest wymagany na wszystkich obręczach. Ograniczenie prędkości do 90 km/h (autostrady / drogi ekspresowe dwujezdniowe), ew. 60 km/h (wszystkie pozostałe drogi); Wymagana nalepka na tylnej szybie auta z prędkością "60" km/h.
Bośnia i Hercegowina Obowiązek używania opon zimowych w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia. Opony z oznaczeniem M+S / opony zimowe powinny być zamontowane przynajmniej na przednich kołach. Dozwolone Niedozwolone
Bułgaria Obowiązek używania opon zimowych zależny od zimowych warunków pogodowych, panujących na drodze (lód, gołoledź, śnieg). Obowiązek nie dotyczy aut homologowanych za granicą. Opony zimowe muszą być zamontowane na wszystkich obręczach. Dozwolone, mogą zostać nakazane przez użycie odpowiedniego znaku; Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Niedozwolone
Dania Brak ustawowego obowiązku Dozwolone Dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia; należy zamontować je na wszystkich obręczach.
Niemcy

Obowiązek używania opon zimowych zależny od zimowych warunków pogodowych, panujących na drodze: Obowiązek używania opon z oznaczeniem M+S.

Wysokość grzywny przy wykroczeniach: 170 PLN; przy utrudnianiu ruchu 340 PLN;.

Dozwolone wyłącznie przy specjalnym oznakowaniu; ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Niedozwolone

Oprócz obszaru w promieniu 15 km do granicy z Austrią (z wyłączeniem autostrad).

Estonia Obowiązek używania opon zimowych zależny od warunków pogodowych w okresie od 1 grudnia do 1 marca Dozwolone na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem. Dozwolone w okresie od 1 października do 1 marca
Finlandia Obowiązek używania opon zimowych z oznaczeniem M+S zależny od warunków pogodowych w okresie od 1 grudnia do 28 lutego Dozwolone, jeśli łańcuchy nie spowodują uszkodzenia nawierzchni. Dozwolone od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po świętach Wielkanocnych. Opony z kolcami należy zamontować na wszystkich obręczach.
Francja Brak ustawowego obowiązku używania opon zimowych; Używanie opon zimowych z oznaczeniem M+S może zostać nakazane odpowiednim znakiem drogowym. Dozwolone i może zostać nakazane odpowiednim znakiem drogowym; Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Dozwolone w okresie od soboty przed 11 listopada do ostatniej niedzieli marca, w przypadku pojazdów silnikowych do 3,5 t przy maksymalnej prędkości 90 km/h, wymagana jest również naklejka z tyłu pojazdu ze wskazaniem ograniczenia prędkości.
Grecja Brak prawnego obowiązku używania opon zimowych Dozwolone na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem. Niedozwolone
Wielka Brytania Brak ustawowego obowiązku używania opon zimowych Dozwolone, jeśli łańcuchy śniegowe nie powodują uszkodzeń nawierzchni. Dozwolone, jeśli ulice nie ulegną uszkodzeniu (tylko w warunkach zimowych).
Irlandia Brak prawnego obowiązku; Jeśli opony zimowe są używane, muszą być zamontowane na wszystkich kołach. Niedozwolone Niedozwolone
Islandia Obowiązek używania opon zimowych, w zależności od warunków pogodowych w okresie od 1 listopada do 14 kwietnia. Dozwolone, jeśli ich użycie jest konieczne. Dozwolone, przy maksymalnej prędkości 90 km/h
Włochy W okresie od 15 listopada do 31 marca istnieje obowiązek krótkotrwałego używania opon zimowych na określonych odcinkach drogi przez umieszczenie dodatkowych znaków drogowych (w zimowych warunkach pogodowych). Na określonych trasach, np. w dolinie Aosta istnieje obowiązek używania opon zimowych w okresie od 15 października do 15 kwietnia (dotyczy używania opon zimowych lub łańcuchów śniegowych). Dozwolone. Obowiązek używania łańcuchów śniegowych lub opon zimowych może zostać nakazany odpowiednimi znakami drogowymi. W przypadku użycia łańcuchów śniegowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Dozwolone w okresie od 15 listopada do 15 marca na pojazdach z dopuszczalną masą całkowitą, wynoszącą 3,5 t; Opony z kolcami należy zamontować na wszystkich kołach (także na kołach przyczep). Dozwolona maksymalna prędkość wynosi 120 km/h (na autostradach) i 90 km/h (na drogach krajowych). Wymagane jest używanie chlapaczy (w przypadku aut zarejestrowanych za granicą zaleca się jedynie ich stosowanie).
Chorwacja

Nie ma ogólnego obowiązku używania opon zimowych; Obowiązek używania opon zimowych z symbolem M+S może zostać nakazany w czasie trwania zimowych warunków pogodowych w okresie pomiędzy listopadem a kwietniem (Należy mieć ze sobą łopatę do odśnieżania oraz założone łańcuchy śniegowe na koła napędowe).

Dozwolone i należy je posiadać (przynajmniej na kołach napędowych). W czasie gołoledzi lub przy leżącej 5 centymetrowej warstwie śniegu obowiązuje stosowanie łańcuchów śniegowych; oficjalny obowiązek występuje w regionie Lika / Gorski Kotar. Niedozwolone
Łotwa Obowiązek używania opon zimowych od 1 grudnia do 1 marca dla aut (i przyczep) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dozwolone na nawierzchniach oblodzonych lub pokrytych śniegiem. Dozwolone w okresie od października do kwietnia.
Liechtenstein Nie ma prawnego obowiązku używania opon zimowych; zaleca się ich używanie w warunkach zimowych. Dozwolone i może zostać nakazane odpowiednimi znakami drogowymi; Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Dozwolone w okresie od ok. 1 grudnia do 30 kwietnia w przypadku aut z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 t. Opony z kolcami należy zamontować na wszystkich kołach. Używanie łańcuchów śniegowych jest niedozwolone na autostradach / drogach ekspresowych; Maksymalna prędkość wynosi 80 km/h; Wymagana naklejka na tylnej szybie pojazdu, informująca o ograniczeniu prędkości.
Litwa Obowiązek używania opon zimowych w okresie od 10 listopada do 1 kwietnia. Dozwolone na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem. Dozwolone zimą; Wymagana naklejka na tylnej szybie pojazdu.
Luksemburg Obowiązek używania w zimowych warunkach pogodowych (śnieg, gołoledź, mróz, ...). Dozwolone na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem. Dozwolone w okresie od 1 grudnia do 31 marca; wymagany montaż na wszystkich kołach; Maksymalna prędkość wynosi 90 km/h (na autostradach), oraz 60 km/h (na pozostałych rodzajach dróg); wymagana naklejka na tylnej szybie pojazdu, informująca o ograniczeniu prędkości..
Malta Brak danych Brak danych Brak danych
Macedonia Obowiązek używania opon zimowych w okresie od 15 listopada do 15 marca w pojazdach z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 t. Pojazdy ciężarowe muszą jeździć na oponach zimowych lub stosować łańcuchy śniegowe na koła napędowe. Autokary oraz pojazdy o masie przekraczającej 3,5 t. muszą posiadać dodatkowo łopatę do odśnieżania. Dozwolone; Makysmalna prędkość jazdy z łańcuchami śniegowymi wynosi 70 km/h. Niedozwolone
Czarnogóra Obowiązek używania opon zimowych w okresie od 15 listopada do 31 marca. Dozwolone. Ich użycie może być konieczne na niektórych trasach. Niedozwolone
Holandia Brak ustawowego obowiązku Niedozwolone Niedozwolone
Norwegia Brak ustawowego obowiązku; W zimowych warunkach pogodowych zaleca się posiadanie łańcuchów śniegowych przynajmniej na kołach napędowych. Opony zimowe należy zamontować na wszystkich kołach. Dozwolone, przy czym pojazdy z dopuszczalną masą całkowitą powyżej 3,5 t. muszą posiadać założone łańcuchy śniegowe (W przypadku braku łańcuchów śniegowych można nie uzyskać zgody na wjazd). Dozwolone w okresie od 1 listopada do niedzieli po Wielkanocy; Opony z kolcami należy zamontować na wszystkich kołach. Na wybranych odcinkach drogi pojazdy posiadające opony z kolcami muszą opłacić specjalny podatek, ponieważ jazda bez jego opłacenia skutkuje karą grzywny w wysokości ok. 415 zł.
Austria

Ustawowy obowiązek używania opon zimowych okresie od 1 listopada do 15 kwietnia dotyczy pojazdów o masie do 3,5 t. Opony z oznaczeniem M+S muszą być zamontowane na wszystkich obręczach kół lub można używać łańcuchów śniegowych na kołach napędowych. Pojazdy o większej masie muszą posiadać opony zimowe przynajmniej na jednej osi napędowej (z minimalną głębokością bieżnika, wynoszącą 6 mm).

Kara grzywny w przypadku wykroczeń wynosi od 149 do nawet 22 tys. złotych w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Dozwolone dla pojazdów o masie do 3,5 t, które nie posiadają opon zimowych w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia i może zostać narzucone w przypadku nawierzchni pokrytej śniegiem lub lodem. Zalecana maksymalna prędkość wynosi 50 km/h. Dozwolone w okresie od 1 października do 31 maja w przypadku aut o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 t. Opony z kolcami należy zamontować na wszystkich obręczach kół. Maksymalna prędkość wynosi 80 km/h (na drogach krajowych) i 100 km/h (na autostradach / drogach ekspresowych); Wymagana informująca o ograniczeniu prędkości.. Dozwolone jest wystawanie części kolców na wysokość maksymalnie 2 mm nad bieżnikiem opony.
Polska Brak ustawowego obowiązku używania opon zimowych Dozwolone na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem. Niedozwolone.
Portugalia Brak prawnego obowiązku używania opon zimowych Dozwolone na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem. Niedozwolone.
Rumunia Brak ustawowego obowiązku używania opon zimowych Dozwolone i zalecane. Niedozwolone.
Rosja Używanie opon zimowych lub opon z kolcami (szczególnie na Syberii) jest zalecane. Dozwolone i zalecane. Niedozwolone.
Serbia Obowiązek używania opon zimowych od 1 listopada do 1 kwietnia na nawierzchni pokrytej śniegiem lub lodem dla pojazdów o masie do 3,5 t. W przypadku pojazdów ciężarowych należy posiadać łopatę do odśnieżania. Dozwolone zależne od panujących warunków pogodowych oraz umieszczonych znaków drogowych. Używanie opon z kolcami jest niedozwolone.
Szwecja

Obowiązek używania opon zimowych od 1 grudnia do 31 marca dla pojazdów (oraz przyczep) do 3,5 t., jeśli chodzi o zimowe warunki atmosferyczne, należy używać opon z oznaczeniem M+S. Obowiązkowe jest również posiadanie preparatów przeciw zamarzaniu oraz łopaty do odśnieżania.

Dozwolone na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem. Dozwolone w zależności od warunków pogodowych od ok. 1 października do 15 kwietnia (z wyjątkiem Sztokholmu, Uppsali i Göteborga) Opony z kolcami należy zamontować na wszystkich kołach. Na 1 m obwodu tocznego opony może znajdować się maksymalnie 50 kolców.
Szwajcaria

Brak prawnego obowiązku używania opon zimowych; Zaleca się używanie opon zimowych, w zimowych warunkach panujących na drodze (jazda bez opon zimowych może skończyć się poniesieniem współodpowiedzialności cywilnej lub karą grzywny przy spowodowaniu utrudnień w ruchu drogowym).

Dozwolone, należy zamontować je zgodnie do oznakowania, w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Dozwolone w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.; Opony z kolcami należy zamontować na wszystkich kołach. Używanie na autostradach / drogach ekspresowych jest niedozwolone; Maksymalna prędkość wynosi 80 km/h (wymagane umieszczenie naklejki na tylnej szybie pojazdu).
Słowacja

Obowiązek używania opon zimowych dla pojazdów do 3,5 t., w czasie warunków drogowych panujących zimą. Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 t. w okresie od 15 listopada do 31 marca muszą być wyposażone w opony zimowe.

Dozwolone na kołach napędowych na drogach pokrytych śniegiem lub lodem. Niedozwolone.
Słowenia

Powszechny obowiązek używania opon zimowych od 15 listopada do 15 marca; ponadto również w warunkach drogowych panujących zimą. Należy je zamontować na wszystkich kołach w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w przypadku pojazdów o większej masie tylko na kołach przednich. Opcjonalnie można mieć ze sobą łańcuchy śniegowe.

Dozwolone; Ograniczenie prędkości prędkości pojazdu z założonymi łańcuchami śniegowymi wynosi 50 km/h. Niedozwolone.
Hiszpania
Czechy

Obowiązek używania opon zimowych: Od 1 listopada do 31 marca w warunkach drogowych panujących zimą, pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t. muszą być wyposażone w opony zimowe. Pojazdy cięższe mogą używać opon zimowych tylko na osi napędowej (z minimalną głębokością bieżnika, wynoszącą 6 mm). Używanie opon zimowych jest również obowiązkowe, jeśli ich stosowanie narzucają dodatkowe znaki drogowe.

Dozwolone na kołach napędowych na drogach pokrytych śniegiem lub lodem. Niedozwolone.
Turcja Brak ogólnego obowiązku używania opon zimowych, jedynie w okresie pomiędzy grudniem a marcem w czasie panujących zimowych warunków drogowych. Dozwolone na kołach napędowych na drogach pokrytych śniegiem lub lodem. Niedozwolone.
Ukraina Obowiązek używania opon zimowych w okresie od listopada do marca; Minimalna głębokość bieżnika powinna wynosić 6 mm. Dozwolone Niedozwolone.
Wegry Brak prawnego obowiązku używania opon zimowych; Może być on narzucony odpowiednim oznakowaniem na drodze. Dozwolone, należy je założyć stosownie do odpowiedniego oznakowania oraz przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Prędkość maksymalna wynosi 50 km/h; W przypadku brakujących łańcuchów śniegowych wjazd może zostać zabroniony. Niedozwolone.
Cypr Brak prawnego obowiązku używania opon zimowych Dozwolone do jazdy na drogach znajdujących się w górach Dozwolone do jazdy na drogach znajdujących się w górach

Nie gwarantujemy kompletności ani prawdziwości wszystkich danych.
Źródło: Automobilclub von Deutschland e.V., AvD.de
Stan: 09/2013

Opony zimowe do samochodów osobowych

Na stronie oponytanio.pl kupisz opony zimowe prawie wszystkich producentów do swojego samochodu w atrakcyjnych cenach. Tutaj znajdziesz mały przegląd markowych opon:

Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Akceptuję